trivsel medarbejdere

SPØRGSMÅL FRA LEDER & MEDARBEJDER

HVORFOR OPNÅR VI IKKE BEDRE RESULTATER?

”Det er lysten, der driver værket”, siger et gammelt ordsprog – og det holder stadig i 2019.
Som leder har man et stort ansvar overfor den virksomhed, som man er leder for, og man arbejder målrettet for at sikre gode resultater. Derudover har man som leder også et stort ansvar for at sikre at medarbejderstaben trives – og at man i øvrigt selv gør. Gode resultater og glade mennesker hænger sammen! Punktum. Det er, mange gange, videnskabeligt bevist at arbejdslysten er afgørende for værdiskabelsen – og at mangel på samme kan være årsag til de manglende resultater. Men hvordan skaber, højner eller sikrer vi god arbejdslyst i en travl hverdag, hvor ’god arbejdslyst’ ikke er fast inkorporeret i ugeplanen? Vi kan ikke gøre noget ved ting, som vi ikke ved. Derfor er og bliver kommunikation og dialog en forudsætning for forandring.

HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Vi søger mening med det arbejde, som vi udfører. Det at have et meningsfyldt arbejdsliv har, for langt de fleste, stor betydning for vores arbejdslyst.
En omfattende undersøgelse fortaget af Krifa, TNS Gallup og Institut for Lykkeforskning i 2018 viser, at mening har størst betydning for danskernes arbejdslyst. Mening inddeles i fire dimensioner; indre mening, større mening, kollegial mening og organisatorisk mening (God Arbejdslyst Indeks, 2018):

Indre mening handler om at blive udfordret og det at udvikle sig selv
– Større mening handler om at bidrage til noget større
Kollegial mening handler om samarbejdet med sine kolleger, og
Organisatorisk mening handler om at forstå meningen i de beslutninger og forandringer, som bliver foretaget i organisationen

Hvis en virksomhed ønsker at skabe et solidt grundlag for, at medarbejderne opnår god arbejdslyst i hverdagen, kan det ske ved målrettet at sikre, at den enkelte medarbejder finder det meningsfuldt at stå op og gå på arbejde. Mening fremmer arbejdslysten og dermed resultaterne.

HVORDAN MOTIVERER JEG MINE ANSATTE?

Det er ikke længere lønnen, som er det mest væsentlige, når vi vælger arbejdsplads. For langt de fleste af os er parametre som trivsel, gode kolleger, spændende arbejdsopgaver og personlig udvikling blevet centrale værdier, når vi vurderer, om en arbejdsplads er god eller dårlig. Desuden er der fokus på chefen. Hvad er det for en leder, som man skal arbejde for og sammen med? En undersøgelse fortaget at Krifas Videncenter viser, at lederen har en stor indflydelse på medarbejdernes arbejdslyst. Undersøgelsen kortlægger fire essentielle ledelsesdimensioner, som påvirker arbejdslysten hos de ansatte samt effektivitet, produktivitet og i sidste ende bundlinjen.

En af de fire ledelsesdimensioner er inddragelse af frihed. Lederen skal inddrage medarbejderen i beslutninger, som har direkte betydning for medarbejderens arbejde. Det handler også om, at lederen skal skabe et rum, hvor medarbejderen har passende frihed til selv at planlægge og løse opgaver, som han/hun finder det bedst. En anden dimension er opmærksomhed og feedback, som handler om, at lederen anerkender, støtter og giver feedback på medarbejderens faglige indsats. Den tredje dimension er mening og retning. Her bidrager lederen til at arbejdet opleves som meningsfuldt ved fx at skabe mening og sammenhæng mellem virksomhedens overordnede formål og den enkelte medarbejders bidrag hertil. Det lyder måske bøvlet, men er det ikke nødvendigvis!
Den sidste og fjerde dimension er lederen som rollemodel. Der skal være overensstemmelse mellem leders ord og handlinger, så lederen opleves som troværdig.
Disse fire ledelsesdimensioner motiverer og fremmer arbejdslysten hos danske medarbejdere og er noget, som Willje arbejder med hver dag i en forsimplet form.

Få viden om vores tre servicepakker – Workshop, Samtaler og Workshop + Samtaler