Arbejdsliv med engagement

FULDT HOLD PÅ ARBEJDE
HVER DAG

// Willje

Vedvarende arbejdslyst på arbejdspladsen har et utal af fordele. Én af fordelene er, at der er fuldt hold på arbejde. Hver dag.

De fleste arbejdspladser noterer sygefraværet, når en medarbejder melder sig syg. Det er også almindeligt, at man bruger dette til at sammenligne sygefraværet med tidligere år. Men ofte stopper analysen af sygefraværsstatistikken dér. Det er ærgerligt, at mange virksomheder ikke bruger flere kræfter på at forstå, hvad årsagen til et evt. højt sygefravær eller opsigelser, så den enkelte virksomhed kan gøre en indsats netop dér, hvor investeringen gør mest gavn for den.

“Sygefravær er ikke kun dyrt for virksomhedens bundlinje, det er også bekosteligt for de øvrige medarbejdere”

Opsigelser og sygefravær er ikke kun dyrt for virksomhedens bundlinje, det er også bekosteligt for de øvrige medarbejdere. Når en kollega siger op eller bliver syg, af årsager der evt. er relateret til trivsel på arbejdspladsen, betyder det ofte, at en eller flere skal udfylde den sygemeldtes rolle samt tilhørende opgaver. Det har den konsekvens, at andre i virksomheden skal løbe ekstra stærkt, indtil den sygemeldte raskmelder sig igen eller til en ny medarbejder ansættes. Ikke mindst kan det betyde utryghed hos medarbejderne i form af refleksioner om deres egen situation. Hvordan har jeg det selv? Vil jeg stadig være her? Hvad skal der nu ske?

Når vi taler sygefravær, deler vi det op i kort- og langtidssygefravær. Ofte fokuserer vi på at nedbringe langtidssygemeldingerne, men ifølge en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016, er ”det kortvarige sygefravær på under otte dage omfattede lidt under halvdelen, dvs. 46 procent, af sygefravær blandt lønmodtagere i Danmark”. Dvs. at knap halvdelen af fraværet er i ”småtingsafdelingen”.

Hvad ligger der til grund for de relativt mange kortvarige sygefraværsperioder? Tegner der sig et mønster i sygefraværet og kunne det være undgået? Er det eksempelvis en enkelt medarbejder, som står for store dele af fraværet, er det særlige funktioner, eller er det en bestemt afdeling, som bærer hovedparten af sygefraværet? Det er blot nogle af de spørgsmål, som man bør stille sig selv som leder, hvorfor arbejdet med at skabe god arbejdslyst på arbejdspladsen kontinuerligt skal være i fokus.

De menneskelige ressourcer vil altid være afgørende for, at en virksomhed får succes, fordi god arbejdslyst, god kommunikation og godt samarbejde er essentielt, for at have fuldt hold på arbejde. Hver dag.

Få viden om vores tre servicepakker – Workshop, Samtaler og Workshop + Samtaler