Den moderne vidensmedarbejder
motiveres af mening

//af Steen Lykke Rasmussen, New Way Consulting

I erhvervslivet er der fortsat en urokkelig tro på, at det afgørende for succes er en god strategi, som kan styres gennem KPI’er og belønnes gennem bonusordninger. Når det så ikke virker, gribes der til nogle hurtige omstruktureringer. Alt for ofte fører det til katastrofale resultater for virksomheden.

Selvfølgelig er en god strategi vigtig. Men, det afgørende for strategien er altid, om den bliver eksekveret. Og hertil kræver det en vindende organisation. En vindende organisation vil faktisk skabe succes på en middelgod strategi ved selv at justere på de mangler som strategien havde undervejs i gennemførelsesfasen. Til gengæld vil en dårlig organisation aldrig hente de mulige resultater ud af selv en god strategi.

I dag tales om manglende eksekveringsevne, men det er en forkert tilgang. Der er ikke mangel på eksekveringsevne i forhold til tidligere. Det er mangel på forståelse, hvordan den moderne vidensmedarbejder motiveres til at eksekvere. Det skal give mening!

Den nuværende hierarkiske ledelsesforståelse er for utilstrækkelig og ligefrem begrænsende for en organisations performanceevne, ofte endda direkte skadelig. I mellemstore og store organisationer er der alt for stor afstand mellem det udførende niveau og de ledende niveauer. Faktisk er det så slemt, at de fleste ledere ikke ved ret meget om hvad og hvordan det operationelle niveau i organisationen overhovedet laver, fordi det operationelle niveau i dag i høj grad består af højtuddannede eksperter, som bidrager med viden, som ledelsen ikke selv har. Alligevel anvendes langt de fleste steder en ledelsesstil, der er fra det forrige årtusinde. Men problemet er, at både medarbejdernes vidensniveau, deres selvstændighed og deres krav til arbejdspladserne har ændret sig.

Den moderne vidensmedarbejder kræver at hendes arbejde giver mening. Når meningen er stærk og tydelig vil vidensmedarbejderen i dag give sig fuldt ud og arbejde næsten 24/7. Ja, faktisk så voldsomt, at hun både risikerer helbredet og privatlivet. Hvad skal der til for at få dette engagement op i den moderne vidensmedarbejder?

»Der er mangel på forståelse, hvordan den moderne vidensmedarbejder motiveres til at eksekvere. Det skal give mening!«

For at samle organisationens vidensmedarbejdere omkring et fælles formål, må man bygge et fælles startpunkt og et fælles attraktivt mål. Når dette er kollektivt forstået og accepteret, vil en god strategi være let at definere og implementere for teamet.

En hensigtsmæssig måde til at få den nødvendige udvikling i gang, er at starte en integrerende proces op ved hjælp af alle de udviklingspunkter, som vidensmedarbejderne ser som individer. Alle ser forskellige udviklingspunkter ud fra deres eget individuelle perspektiv. Gøres det på den rigtige måde, vender vi forskelligheden til en fælles synergiskabende styrke. Tilsammen giver alle disse indsamlede udviklingspunkter et overordnet billede af hvor organisationens aktuelle fokus ligger. Tager man dette akkumulerede resultat som udgangspunkt for den ønskede udviklingsrejse og dertil en hensigtsmæssig procesteknik, der skaber den nødvendige gensidige respekt og tillid horisontalt og vertikalt i organisationen, så får man hurtigt vidensmedarbejderne med sig, og de vil derefter hurtigt vise, hvem der virkelig både kan og vil bidrage til den ønskede udvikling. På samme måde skabes et fælles ambitiøst, men dog realistisk, drømmemål for organisationen.

For at processen lykkes kræver der hensigtsmæssige meningsskabende beslutningsprocesser, hvor lederen aktivt lytter til teamet i stedet for at styre og dominerer. Lederen må lære at holde sig tilbage og styre sit ”ego”, der gerne vil vise andre sine attributter. Lederens rolle er i dag, at få alle nøglepersoner involveret i en fælles beslutningsproces, hvor alle bidrager på lige fod, så lederen til sidst kan træffe den endelige beslutning, der bygger på de input, der er komet frem i beslutningsprocessen. En sådan stærkt involverende beslutningsproces indeholder selvfølgelig en del konfliktpotentiale, hvorfor processen kan kræve professionel facilitering.

Resultatet er dog omstillingen værd. Langt de fleste beslutninger vil efterfølgende blive gennemført, fordi det giver mening, og fordi de nu kan bruge deres kompetencer til at træffe de nødvendige daglige beslutninger, der i sidste ende vil skabe de ønskede resultater. Vidensmedarbejderen føler sig ægte værdsat og lærer både at tage initiativ og eksekvere. Organisationens skjulte potentiale omsættes til kraftigt stigende performance og med tiden kan virksomheden kalde sig en ”Vindende organisation”, som kun de færreste ønsker at forlade og de fleste ønsker at arbejde for.

Få viden om vores tre servicepakker – Workshop, Samtaler og Workshop + Samtaler